Archive

Opłaty 2016

Żłobki Miejskie w Cieszynie informują, iż opłata stała za pobyt dziecka w żłobku w 2016 roku

będzie wynosić 222,00 zł.

Opłata za żywienie pozostaje bez zmian tj. 5,00 zł dziennie.

Czytaj więcej
free vector