Treść Główna strony

Archive

NOWE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W CIESZYNIE OD 01.01.2020.

WAŻNA INFORMACJA

Począwszy od 1 stycznia 2020 roku opłata stała za pobyt dziecka w Żłobkach miejskich wynosić będzie 40% najniższego wynagrodzenia (2600,00 zł), tj. 1040,00 zł

 

Dzieciom, zamieszkałym wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi na terenie Gminy Cieszyn, bądź gmin które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w Żłobkach Miejskich
w Cieszynie
przysługuje obniżenie opłaty stałej o 60%, tj. do kwoty 416,00 zł.

Obniżenie opłaty, o miesięczną kwotę dotacji, zdeklarowanej przez Gminę zamieszkania dziecka, przysługuje dzieciom  zamieszkałym na terenie gmin, które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie dotyczące współfinansowania pobytu dzieci z ich terenu     w Żłobkach Miejskich w Cieszynie.

 

Dzieciom posiadającym aktualną Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny przysługuje obniżenie opłaty stałej o 70%,
tj. do kwoty 312,00 zł.

 

Jeżeli do Żłobków Miejskich uczęszcza jednocześnie dwoje lub więcej dzieci tego samego rodzica / opiekuna prawnego, zamieszkałego na terenie Gminy Cieszyn, na drugie    i kolejne dziecko przysługuje obniżenie o 25% opłaty stałej za pobyt                                        (z uwzględnieniem wcześniejszych ulg, odpowiednio: 312,00 zł i 234,00 zł).

 

Opłata za wyżywienie wynosi 8,00 zł dziennie.

Czytaj więcej

DYŻUR ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY 2019/2020

INFORMACJA

W okresie Świąteczno – Noworocznym
żłobek będzie pełnić dyżur dla dzieci rodziców pracujących.

  23 grudnia 2019 r., tj. poniedziałek,

24 grudnia 2019 r., tj. WIGILIA, maksymalnie do godziny 1400,

27 grudnia 2019 r., tj. piątek,

30 grudnia 2019 r., tj. poniedziałek,

31 grudnia 2019 r., tj. SYLWESTER, maksymalnie do godziny 1400,

02 stycznia 2020 r., tj. czwartek,

03 stycznia 2020 r., tj. piątek.

Proszę zapisać u Pań w grupach, obecność i godziny pobytu dziecka w żłobku.

Zapisy prowadzą opiekunki ! ! !

Czytaj więcej