Treść Główna strony

Archive

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W CIESZYNIE OD 01.01.2021.

WAŻNA INFORMACJA

 

Począwszy od 1 stycznia 2021 roku opłata stała za pobyt dziecka w Żłobkach miejskich wynosić będzie 40 % najniższego wynagrodzenia (2800,00 zł), tj. 1120,00 zł

 

Dzieciom, zamieszkałym wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi na terenie Gminy Cieszyn, bądź gmin które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w Żłobkach Miejskich w Cieszynie przysługuje obniżenie opłaty stałej o 60%, tj. do kwoty 448,00 zł.

Obniżenie opłaty, o miesięczną kwotę dotacji, zdeklarowanej przez Gminę zamieszkania dziecka, przysługuje dzieciom  zamieszkałym na terenie gmin, które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie dotyczące współfinansowania pobytu dzieci z ich terenu w Żłobkach Miejskich w Cieszynie.

Dzieciom posiadającym aktualną Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny przysługuje obniżenie opłaty stałej
o 70%,tj. do kwoty 336,00 zł.

Jeżeli do Żłobków Miejskich uczęszcza jednocześnie dwoje lub więcej dzieci tego samego rodzica / opiekuna prawnego, zamieszkałego na terenie Gminy Cieszyn, na drugie i kolejne dziecko przysługuje obniżenie
o 25% opłaty stałej za pobyt (z uwzględnieniem wcześniejszych ulg, odpowiednio: 336,00 zł i 252,00 zł).

 

Opłata za wyżywienie wynosi 8,00 zł dziennie.

Czytaj więcej

DYŻUR ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY 2020/2021

INFORMACJA

W okresie Świąteczno – Noworocznym
żłobek będzie pełnić dyżur dla dzieci rodziców pracujących.

 

21 grudnia 2020 r., tj. poniedziałek,

22 grudnia 2020 r., tj. wtorek,

23 grudnia 2020 r., tj. środa,

24 grudnia 2020 r., tj. czwartek, WIGILIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA – zamknięte -
(dzień wolny za święto przypadające w sobotę),

28 grudnia 2020 r., tj. poniedziałek,

29 grudnia 2020 r., tj wtorek,

30 grudnia 2020 r., tj. środa,

31 grudnia 2020 r., tj. czwartek, SYLWESTER, maksymalnie do godziny 14:00.

 

Proszę zapisać u Pań w grupach, obecność i godziny pobytu dziecka w żłobku.

Zapisy prowadzą opiekunki ! ! !

Czytaj więcej

NOWE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W CIESZYNIE OD 01.01.2021.

Zrzut ekranu (10)

 WAŻNA INFORMACJA

 Począwszy od 1 stycznia 2021 roku opłata stała za pobyt dziecka w Żłobkach miejskich wynosić będzie 40 % najniższego wynagrodzenia (2800,00 zł), tj. 1120,00 zł

Dzieciom, zamieszkałym wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi na terenie Gminy Cieszyn, bądź gmin które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w Żłobkach Miejskich w Cieszynie przysługuje obniżenie opłaty stałej o 60%,
tj. do kwoty 448,00 zł.

Obniżenie opłaty, o miesięczną kwotę dotacji, zdeklarowanej przez Gminę zamieszkania dziecka, przysługuje dzieciom  zamieszkałym na terenie gmin, które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie dotyczące współfinansowania pobytu dzieci z ich terenu w Żłobkach Miejskich w Cieszynie.

Dzieciom posiadającym aktualną Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny przysługuje obniżenie opłaty stałej o 70%,
tj. do kwoty 336,00 zł.

Jeżeli do Żłobków Miejskich uczęszcza jednocześnie dwoje lub więcej dzieci tego samego rodzica / opiekuna prawnego, zamieszkałego na terenie Gminy Cieszyn, na drugie i kolejne dziecko przysługuje obniżenie o 25% opłaty stałej za pobyt (z uwzględnieniem wcześniejszych ulg, odpowiednio: 336,00 zł i 252,00 zł).

Opłata za wyżywienie wynosi 8,00 zł dziennie.

 

Szczegółowe informacje nt. Gmin które zadeklarowały podpisanie porozumienia można uzyskać w sekretariacie.

 tel.: (33) 851 13 50
tel. kom.:  515 516 042
email: biuro@zlobkimiejskiecieszyn.pl

Czytaj więcej

PRACA SEKRETARIATU

Drodzy Rodzice,
w związku z trwającą pandemią, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się covid-19, wszelkie sprawy związane z pobytem dzieci w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, niewymagające osobistej wizyty prosimy załatwiać telefonicznie i mailowo.

Wizytę osobistą, jeśli sytuacja tego wymaga, prosimy wcześniej umawiać telefonicznie na określoną godzinę, ze względu na ograniczenia procedury COVID – 19.

Przypominamy, że możecie Państwo wejść tylko do szatni żłobka.

SEKRETARIAT

tel. kom.:  515 516 042

tel.: +48/0 33 851 13 50

email: biuro@zlobkimiejskiecieszyn.pl

DYREKTOR

Ariana Krukowska-Stuchlik

tel. kom.:  515 516 150

tel.: +48/0 33 851 13 21

email: dyrektor@zlobkimiejskiecieszyn.pl

DEKLARACJE, WNIOSKI, KARTY ZGŁOSZENIA wraz z podpisaną informacją RODO (zał. Nr 8) oraz wszelkie dokumenty związane z pobytem dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, mogą Państwo także wrzucać do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach głównych do Żłobka nr 2, tj. przy ul. Moniuszki 13
(tuż przy drzwiach do sekretariatu).

Ograniczanie bezpośredniego kontaktu jest konieczne dla maksymalnej ochrony w związku z działaniami dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID – 19 w naszych Żłobkach.

Czytaj więcej

09.11.2020.-13.11.2020. !!! ZAMKNIĘCIE GRUPY I W ŻŁOBKU NR 1

UWAGA!

ZAMKNIĘCIE gr I ŻŁOBKA nr 1

Z UWAGI NA BRAK MOŻLIWOŚCI SPEŁNIENIA WARUNKÓW BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECI  I ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19

W DNIACH od 9 do 13 LISTOPADA 2020

GRUPA I ŻŁOBKA NR 1 PRZY uL. TRZANOWSKIEGO  2 

BĘDZIE ZAMKNIĘTA

W ZWIĄZKU Z NIEZAPLANOWANYM ZAMKNIĘCIEM ŻŁOBKA RODZICOM PRZYSŁUGUJE W TYM DNIU PRAWO DO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Z ZUS

Czytaj więcej

BRAK ORGANIZACJI ZEBRANIA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!

W związku z trwającą cały czas w naszym kraju pandemią COVID-19 rezygnujemy z corocznego zebrania dla wszystkich rodziców dzieci.

Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania żłobków przekazuję Państwu w formie pisemnej, w załączniku poniżej.

W razie pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem 515 516 150.

Dyrektor Żłobków Miejskich 

Ariana Krukowska – Stuchlik

informacja dla rodziców (zamiast zebrania)-2020

Czytaj więcej

UWAGA !!! ZAMKNIĘCIE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH UWAGA !!!

DRODZY RODZICE!

W dniu 17 sierpnia 2020 roku, tj. poniedziałek
żłobek będzie zamknięty.

(zgodnie z Zarządzeniem Nr ŻM.0132.17.2020. Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie, INFORMUJEMY, iż jest to dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.).

 

DRODZY RODZICE!

W dniu 31 sierpnia 2020 roku, tj. poniedziałek
żłobek będzie zamknięty.

(zgodnie z §11 pkt. 7 Regulaminu Organizacyjnego Żłobków Miejskich w Cieszynie, PRZYPOMINAMY , iż ostatni dzień roboczy sierpnia 2019 roku,  Żłobki Miejskie nie świadczą opieki nad dziećmi, w związku z koniecznością przygotowania  Żłobków do nowego roku szkolnego i przyjęcia nowych dzieci).

Czytaj więcej