Treść Główna strony

Archive

ZAMKNIĘCIE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W CIESZYNIE

DLA MAKSYMALNEJ OCHRONY
PRZED MOŻLIWOŚCIĄ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONOWIRUSA ZAWIESZAMY DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZĄ W ŻŁOBKACH MIEJSKICH.

Uwzględniając dzisiejsze rekomendacje premiera Mateusza Morawieckiego od czwartku 12 marca na terenie Miasta Cieszyna zamknięte zostają wszystkie żłobki i przedszkola. Mając na uwadze specyficzną sytuację w Cieszynie, gdzie mamy zdiagnozowane przypadki zakażenia koronawirusem, Burmistrz Miasta Cieszyna podjęła decyzję o nieorganizowaniu zajęć opiekuńczych i zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich publicznych placówkach oświatowych od dnia 12 marca, prosząc jednocześnie o pozostanie dzieci w domach pod opieką rodziców. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Żłobki, przedszkola, szkoły pozostaną zamknięte do środy 25 marca włącznie. Termin ten zgodnie z Poleceniem Wojewody Śląskiego, z dnia 11 marca 2020 roku, może ulec wydłużeniu.

Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach

Polecenie Wojewody Sląskiego nr 8.2020 z dn. 11.03.2020 r dot. zamknięcia żłobków i klubów malucha

UWRAŻLIWIAMY RÓWNIEŻ NA FAKT, ŻE KORONAWIRUS JEST SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNY DLA OSÓB STARSZYCH, DLATEGO PROSIMY, BY DZIECI NIE POZOSTAWAŁY W TYM CZASIE POD OPIEKĄ DZIADKÓW.

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY.

Rodzicom na czas opieki nad dzieckiem, w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także szkoły, z powodu COVID-19, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 ma przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły czy klubu dziecięcego.  Ma być wypłacany jednej osobie (matce lub ojcu) z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

- To nie jest czas wolny. To czas kwarantanny naszego społeczeństwa. To czas, który powinniśmy spędzić w domu, by nie zakażać innych. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół – wychodziła!

 Z_15A_opieka_dziecko

OPIEKA do lat 8 – OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Czytaj więcej

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej.
Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

ograniczenie zakażenia

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

mycie rąk

 

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na plakacie.
Dlaczego?
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

kontakt koronawirus

Strona główna gov.pl gov.pl
Koronawirus – co musisz wiedzieć?

Czytaj więcej