Treść Główna strony

Archive

Obniżenie opłaty stałej o 50% w związku z COVID-19

Drodzy Rodzice,

Na sesji w dniu 23 kwietnia 2020 r. Rada Miejska Cieszyna przyjęła uchwałę, na mocy której Rodzic będzie miał możliwość wnioskowania o zmniejszenie o połowę opłaty stałej, proporcjonalnie za czas zamknięcia Żłobka z powodu COVID-19.

W związku z obowiązującymi procedurami legislacyjnymi uchwała wejdzie w życie 14 dni od dnia jej opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. O fakcie tym będą Państwo poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Żłobków Miejskich, wtedy też będzie można zgodnie z przepisami prawa zmniejszyć Państwa opłatę stałą za czas zamknięcia Żłobków Miejskich z powodu COVID-19.

 

Dyrektor Żłobków Miejskich

                                                                                               Ariana Krukowska – Stuchlik

 Uchwała XIII/137/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

Czytaj więcej