Treść Główna strony

Archive

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W CIESZYNIE OD 01.01.2021.

WAŻNA INFORMACJA

 

Począwszy od 1 stycznia 2021 roku opłata stała za pobyt dziecka w Żłobkach miejskich wynosić będzie 40 % najniższego wynagrodzenia (2800,00 zł), tj. 1120,00 zł

 

Dzieciom, zamieszkałym wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi na terenie Gminy Cieszyn, bądź gmin które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w Żłobkach Miejskich w Cieszynie przysługuje obniżenie opłaty stałej o 60%, tj. do kwoty 448,00 zł.

Obniżenie opłaty, o miesięczną kwotę dotacji, zdeklarowanej przez Gminę zamieszkania dziecka, przysługuje dzieciom  zamieszkałym na terenie gmin, które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie dotyczące współfinansowania pobytu dzieci z ich terenu w Żłobkach Miejskich w Cieszynie.

Dzieciom posiadającym aktualną Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny przysługuje obniżenie opłaty stałej
o 70%,tj. do kwoty 336,00 zł.

Jeżeli do Żłobków Miejskich uczęszcza jednocześnie dwoje lub więcej dzieci tego samego rodzica / opiekuna prawnego, zamieszkałego na terenie Gminy Cieszyn, na drugie i kolejne dziecko przysługuje obniżenie
o 25% opłaty stałej za pobyt (z uwzględnieniem wcześniejszych ulg, odpowiednio: 336,00 zł i 252,00 zł).

 

Opłata za wyżywienie wynosi 8,00 zł dziennie.

Czytaj więcej

DYŻUR ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY 2020/2021

INFORMACJA

W okresie Świąteczno – Noworocznym
żłobek będzie pełnić dyżur dla dzieci rodziców pracujących.

 

21 grudnia 2020 r., tj. poniedziałek,

22 grudnia 2020 r., tj. wtorek,

23 grudnia 2020 r., tj. środa,

24 grudnia 2020 r., tj. czwartek, WIGILIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA – zamknięte -
(dzień wolny za święto przypadające w sobotę),

28 grudnia 2020 r., tj. poniedziałek,

29 grudnia 2020 r., tj wtorek,

30 grudnia 2020 r., tj. środa,

31 grudnia 2020 r., tj. czwartek, SYLWESTER, maksymalnie do godziny 14:00.

 

Proszę zapisać u Pań w grupach, obecność i godziny pobytu dziecka w żłobku.

Zapisy prowadzą opiekunki ! ! !

Czytaj więcej

NOWE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W CIESZYNIE OD 01.01.2021.

Zrzut ekranu (10)

 WAŻNA INFORMACJA

 Począwszy od 1 stycznia 2021 roku opłata stała za pobyt dziecka w Żłobkach miejskich wynosić będzie 40 % najniższego wynagrodzenia (2800,00 zł), tj. 1120,00 zł

Dzieciom, zamieszkałym wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi na terenie Gminy Cieszyn, bądź gmin które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w Żłobkach Miejskich w Cieszynie przysługuje obniżenie opłaty stałej o 60%,
tj. do kwoty 448,00 zł.

Obniżenie opłaty, o miesięczną kwotę dotacji, zdeklarowanej przez Gminę zamieszkania dziecka, przysługuje dzieciom  zamieszkałym na terenie gmin, które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie dotyczące współfinansowania pobytu dzieci z ich terenu w Żłobkach Miejskich w Cieszynie.

Dzieciom posiadającym aktualną Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny przysługuje obniżenie opłaty stałej o 70%,
tj. do kwoty 336,00 zł.

Jeżeli do Żłobków Miejskich uczęszcza jednocześnie dwoje lub więcej dzieci tego samego rodzica / opiekuna prawnego, zamieszkałego na terenie Gminy Cieszyn, na drugie i kolejne dziecko przysługuje obniżenie o 25% opłaty stałej za pobyt (z uwzględnieniem wcześniejszych ulg, odpowiednio: 336,00 zł i 252,00 zł).

Opłata za wyżywienie wynosi 8,00 zł dziennie.

 

Szczegółowe informacje nt. Gmin które zadeklarowały podpisanie porozumienia można uzyskać w sekretariacie.

 tel.: (33) 851 13 50
tel. kom.:  515 516 042
email: biuro@zlobkimiejskiecieszyn.pl

Czytaj więcej