Treść Główna strony

Archive

ZAPEWNIENIE OPIEKI DZIECIOM RODZICÓW WG WSKAZAŃ ROZPORZĄDZENIA Z DN. 26 MARCA 2021 ROKU

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z podpisanym w dniu 26 marca 2021 r. rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  działanie Żłobków Miejskich w Cieszynie, będzie zawieszona
w dniach 27 marca – 11 kwietnia 2021 r.

Na wniosek rodziców dzieci  , którzy są wskazani w ust.3 pkt 1 – 11 w/w rozporządzenia zapewniamy dzieciom opiekę
w Żłobku Nr 2, przy ul. Moniuszki 13 (grupa II).

zarządzenie w sprawie zamknięcia Żłobków Miejskich w Cieszynie

wniosek o zapewnienie opieki

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Czytaj więcej

ZAMKNIĘCIE ŻŁOBKÓW – NOWE OBOSTRZENIA ORAZ DECYZJA RZĄDU WS. ŻŁOBKÓW

Rząd podjął decyzję –
od poniedziałku 29.03.2021 roku do 09.04.2021 r., tj. piątek, żłobki zostają zamknięte.

W okresie ograniczeń w działaniu, w związku z zapobieganiem COVID – 19, Żłobki Miejskie zapewniają opiekę dzieciom personelu medycznego
i przedstawicieli służb mundurowych, w grupie II  Żłobka Nr 2, przy ul. Moniuszki 13, w godzinach od 6:00- 16:00.

Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczasowych zasadach, tym wszystkim osobom, które będą musiały zostać w domu z dziećmi- wynosi 80 proc. wynagrodzenia i wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Na wniosek rodzica, przygotujemy stosowne zaświadczenie.

Rodzice mają możliwość wnioskowania o zmniejszenie o połowę opłaty stałej, proporcjonalnie za czas zamknięcia Żłobka z powodu COVID-19. Wnioski dostępne w sekretariacie oraz w linku poniżej.

 

prośba o wydanie zaświadczenia o zamknięciu żłobka

wniosek o rozliczenie opłaty w związku z działaniami dot. zapobieganiu COVID-19

 

 

Czytaj więcej

23.03.2021.-26.03.2021. !!! ZAMKNIĘCIE GRUPY I W ŻŁOBKU NR 2

UWAGA!

ZAMKNIĘCIE gr I ŻŁOBKA nr 2

Z UWAGI NA KWARANTANNĘ PERSONELU GRUPY I ŻŁOBKA NR 2 W CIESZYNIE  ORAZ BRAK MOŻLIWOŚCI SPEŁNIENIA WARUNKÓW BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECI  I ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19

W DNIACH od  23 do 26 MARCA 2021

GRUPA I ŻŁOBKA NR 2 PRZY uL. MONIUSZKI 13

BĘDZIE ZAMKNIĘTA

W ZWIĄZKU Z NIEZAPLANOWANYM ZAMKNIĘCIEM ŻŁOBKA RODZICOM PRZYSŁUGUJE W TYM DNIU PRAWO DO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Z ZUS

Czytaj więcej

REGULACJE REGULAMINU FUNKCJONOWANIA ŻM W C-N W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM COVID-19

Obecna sytuacja jest szczególna, jednak zdajemy sobie sprawę,
iż potrzebują Państwo sprawowania przez naszą placówkę opieki nad Waszym dzieckiem.
W związku z narastającą III falą pandemii COVID-19, przypominam o regulacjach
REGULAMINU FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W CIESZYNIE W OKRESIE OGRANICZEŃ W DZIAŁANIU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM COVID-19, który obowiązuje
w żłobkach nieprzerwanie od ponad roku:

  • Do Żłobka mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów choroby.
  • • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Żłobka.
  • • Dzieci do Żłobka mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie prze osoby zdrowe.
  • • W razie zauważenia podczas pobytu dziecka jakichkolwiek objawów nietypowych, chorobowych – biegunka, wymioty, temperatura powyżej 37,5 stopni, wysypka, katar, kaszel – opiekunka wykonuje do Państwa telefon.  W takiej sytuacji są Państwo zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka oraz pozostawienia go w domu do momentu ustąpienia objawów. Opiekun jest osobą kompetentną do podejmowania takich decyzji, są one ostateczne i nie ma możliwości ich zakwestionowania przez rodziców.
  • • Są Państwo zobowiązani do podania numeru telefonu, pod którym będą Państwo stale dostępni. Jest to niezbędne, aby  Żłobek w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych u dziecka mógł się z Państwem natychmiast skontaktować.
  • • Każdy rodzic jest zobowiązany do posiadania maseczki zakrywającej usta i nos, a także do zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren Żłobka.
  • Dzieci będą przyprowadzane do placówki w określonych przez Państwa godzinach. Dzieci korzystają z odrębnych szatni aby zminimalizować ryzyko kontaktu z dziećmi i rodzicami z innych grup. W razie konieczności przyprowadzenia lub odebrania dziecka poza określonymi porami należy uzgodnić to z opiekunką.
  • • Przed drzwiami wejściowymi do budynku należy zachować zalecany dystans społeczny (min. 2 m) między innymi osobami czekającymi na wejście lub odbiór dziecka.

 

Dbajmy o zdrowie swoje i innych! Dziecko chore zaraża nie tylko rówieśników, ale także personel żłobka, co grozi zamknięciem placówki.

 

 

Dbajmy o siebie wzajemnie.
Zdrowie to nasze wspólne dobro.

Czytaj więcej