ZAMKNIĘCIE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W CIESZYNIE

ZAMKNIĘCIE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W CIESZYNIE

DLA MAKSYMALNEJ OCHRONY
PRZED MOŻLIWOŚCIĄ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONOWIRUSA ZAWIESZAMY DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZĄ W ŻŁOBKACH MIEJSKICH.

Uwzględniając dzisiejsze rekomendacje premiera Mateusza Morawieckiego od czwartku 12 marca na terenie Miasta Cieszyna zamknięte zostają wszystkie żłobki i przedszkola. Mając na uwadze specyficzną sytuację w Cieszynie, gdzie mamy zdiagnozowane przypadki zakażenia koronawirusem, Burmistrz Miasta Cieszyna podjęła decyzję o nieorganizowaniu zajęć opiekuńczych i zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich publicznych placówkach oświatowych od dnia 12 marca, prosząc jednocześnie o pozostanie dzieci w domach pod opieką rodziców. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Żłobki, przedszkola, szkoły pozostaną zamknięte do środy 25 marca włącznie. Termin ten zgodnie z Poleceniem Wojewody Śląskiego, z dnia 11 marca 2020 roku, może ulec wydłużeniu.

Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach

Polecenie Wojewody Sląskiego nr 8.2020 z dn. 11.03.2020 r dot. zamknięcia żłobków i klubów malucha

UWRAŻLIWIAMY RÓWNIEŻ NA FAKT, ŻE KORONAWIRUS JEST SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNY DLA OSÓB STARSZYCH, DLATEGO PROSIMY, BY DZIECI NIE POZOSTAWAŁY W TYM CZASIE POD OPIEKĄ DZIADKÓW.

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY.

Rodzicom na czas opieki nad dzieckiem, w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także szkoły, z powodu COVID-19, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 ma przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły czy klubu dziecięcego.  Ma być wypłacany jednej osobie (matce lub ojcu) z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

- To nie jest czas wolny. To czas kwarantanny naszego społeczeństwa. To czas, który powinniśmy spędzić w domu, by nie zakażać innych. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół – wychodziła!

 Z_15A_opieka_dziecko

OPIEKA do lat 8 – OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Brak Komentarzy

Komentowanie niemożliwe

Skomentuj

free vector