Treść Główna strony

DEKLARACJA DLA RODZICA aktualizacja 03.07.2020.

DEKLARACJA DLA RODZICA aktualizacja 03.07.2020.

Przed przyjęciem dziecka do żłobka rodzice składają deklarację stanowiącą załącznik nr 1 do

REGULAMINU FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W CIESZYNIE

 W OKRESIE OGRANICZEŃ W DZIAŁANIU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM

COVID-19 – AKTUALIZACJA 6 lipca 2020 .

tj. wypełnić należy deklarację i dostarczyć ją przed planowanym przyjęciem dziecka do żłobka drogą mailową (skan) na adres:
biuro@zlobkimiejskiecieszyn.pl lub osobiście do skrzynki korespondencyjnej, która umieszczona jest przed sekretariatem Żłobków Miejskich przy ul. Moniuszki 13 .

deklaracja dla rodzica aktualizacja wer.3

informacja dla rodziców wer.3

Brak Komentarzy

Komentowanie niemożliwe

Skomentuj