NOWE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W CIESZYNIE OD 01.01.2021.

NOWE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W CIESZYNIE OD 01.01.2021.

Zrzut ekranu (10)

 WAŻNA INFORMACJA

 Począwszy od 1 stycznia 2021 roku opłata stała za pobyt dziecka w Żłobkach miejskich wynosić będzie 40 % najniższego wynagrodzenia (2800,00 zł), tj. 1120,00 zł

Dzieciom, zamieszkałym wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi na terenie Gminy Cieszyn, bądź gmin które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w Żłobkach Miejskich w Cieszynie przysługuje obniżenie opłaty stałej o 60%,
tj. do kwoty 448,00 zł.

Obniżenie opłaty, o miesięczną kwotę dotacji, zdeklarowanej przez Gminę zamieszkania dziecka, przysługuje dzieciom  zamieszkałym na terenie gmin, które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie dotyczące współfinansowania pobytu dzieci z ich terenu w Żłobkach Miejskich w Cieszynie.

Dzieciom posiadającym aktualną Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny przysługuje obniżenie opłaty stałej o 70%,
tj. do kwoty 336,00 zł.

Jeżeli do Żłobków Miejskich uczęszcza jednocześnie dwoje lub więcej dzieci tego samego rodzica / opiekuna prawnego, zamieszkałego na terenie Gminy Cieszyn, na drugie i kolejne dziecko przysługuje obniżenie o 25% opłaty stałej za pobyt (z uwzględnieniem wcześniejszych ulg, odpowiednio: 336,00 zł i 252,00 zł).

Opłata za wyżywienie wynosi 8,00 zł dziennie.

 

Szczegółowe informacje nt. Gmin które zadeklarowały podpisanie porozumienia można uzyskać w sekretariacie.

 tel.: (33) 851 13 50
tel. kom.:  515 516 042
email: biuro@zlobkimiejskiecieszyn.pl

Brak Komentarzy

Komentowanie niemożliwe

Skomentuj

free vector