Treść Główna strony

REGULACJE REGULAMINU FUNKCJONOWANIA ŻM W C-N W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM COVID-19

REGULACJE REGULAMINU FUNKCJONOWANIA ŻM W C-N W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM COVID-19

Obecna sytuacja jest szczególna, jednak zdajemy sobie sprawę,
iż potrzebują Państwo sprawowania przez naszą placówkę opieki nad Waszym dzieckiem.
W związku z narastającą III falą pandemii COVID-19, przypominam o regulacjach
REGULAMINU FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W CIESZYNIE W OKRESIE OGRANICZEŃ W DZIAŁANIU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM COVID-19, który obowiązuje
w żłobkach nieprzerwanie od ponad roku:

  • Do Żłobka mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów choroby.
  • • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Żłobka.
  • • Dzieci do Żłobka mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie prze osoby zdrowe.
  • • W razie zauważenia podczas pobytu dziecka jakichkolwiek objawów nietypowych, chorobowych – biegunka, wymioty, temperatura powyżej 37,5 stopni, wysypka, katar, kaszel – opiekunka wykonuje do Państwa telefon.  W takiej sytuacji są Państwo zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka oraz pozostawienia go w domu do momentu ustąpienia objawów. Opiekun jest osobą kompetentną do podejmowania takich decyzji, są one ostateczne i nie ma możliwości ich zakwestionowania przez rodziców.
  • • Są Państwo zobowiązani do podania numeru telefonu, pod którym będą Państwo stale dostępni. Jest to niezbędne, aby  Żłobek w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych u dziecka mógł się z Państwem natychmiast skontaktować.
  • • Każdy rodzic jest zobowiązany do posiadania maseczki zakrywającej usta i nos, a także do zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren Żłobka.
  • Dzieci będą przyprowadzane do placówki w określonych przez Państwa godzinach. Dzieci korzystają z odrębnych szatni aby zminimalizować ryzyko kontaktu z dziećmi i rodzicami z innych grup. W razie konieczności przyprowadzenia lub odebrania dziecka poza określonymi porami należy uzgodnić to z opiekunką.
  • • Przed drzwiami wejściowymi do budynku należy zachować zalecany dystans społeczny (min. 2 m) między innymi osobami czekającymi na wejście lub odbiór dziecka.

 

Dbajmy o zdrowie swoje i innych! Dziecko chore zaraża nie tylko rówieśników, ale także personel żłobka, co grozi zamknięciem placówki.

 

 

Dbajmy o siebie wzajemnie.
Zdrowie to nasze wspólne dobro.

Brak Komentarzy

Komentowanie niemożliwe

Skomentuj