Treść Główna strony

ZAPEWNIENIE OPIEKI DZIECIOM RODZICÓW WG WSKAZAŃ ROZPORZĄDZENIA Z DN. 26 MARCA 2021 ROKU

ZAPEWNIENIE OPIEKI DZIECIOM RODZICÓW WG WSKAZAŃ ROZPORZĄDZENIA Z DN. 26 MARCA 2021 ROKU

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z podpisanym w dniu 26 marca 2021 r. rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  działanie Żłobków Miejskich w Cieszynie, będzie zawieszona
w dniach 27 marca – 11 kwietnia 2021 r.

Na wniosek rodziców dzieci  , którzy są wskazani w ust.3 pkt 1 – 11 w/w rozporządzenia zapewniamy dzieciom opiekę
w Żłobku Nr 2, przy ul. Moniuszki 13 (grupa II).

zarządzenie w sprawie zamknięcia Żłobków Miejskich w Cieszynie

wniosek o zapewnienie opieki

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Brak Komentarzy

Komentowanie niemożliwe

Skomentuj