Treść Główna strony

Opłaty 2015

Opłaty 2015

Żłobki Miejskie w Cieszynie informują, iż opłata stała za pobyt dziecka w żłobku w 2015 roku

będzie wynosić 210,00 zł.

Opłata za żywienie pozostaje bez zmian tj. 5,00 zł dziennie.

Brak Komentarzy

Skomentuj