NOWE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W CIESZYNIE OD 01.01.2020.

NOWE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W CIESZYNIE OD 01.01.2020.

WAŻNA INFORMACJA

Począwszy od 1 stycznia 2020 roku opłata stała za pobyt dziecka w Żłobkach miejskich wynosić będzie 40% najniższego wynagrodzenia (2600,00 zł), tj. 1040,00 zł

 

Dzieciom, zamieszkałym wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi na terenie Gminy Cieszyn, bądź gmin które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w Żłobkach Miejskich
w Cieszynie
przysługuje obniżenie opłaty stałej o 60%, tj. do kwoty 416,00 zł.

Obniżenie opłaty, o miesięczną kwotę dotacji, zdeklarowanej przez Gminę zamieszkania dziecka, przysługuje dzieciom  zamieszkałym na terenie gmin, które podpisały z Gminą Cieszyn porozumienie dotyczące współfinansowania pobytu dzieci z ich terenu     w Żłobkach Miejskich w Cieszynie.

 

Dzieciom posiadającym aktualną Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny przysługuje obniżenie opłaty stałej o 70%,
tj. do kwoty 312,00 zł.

 

Jeżeli do Żłobków Miejskich uczęszcza jednocześnie dwoje lub więcej dzieci tego samego rodzica / opiekuna prawnego, zamieszkałego na terenie Gminy Cieszyn, na drugie    i kolejne dziecko przysługuje obniżenie o 25% opłaty stałej za pobyt                                        (z uwzględnieniem wcześniejszych ulg, odpowiednio: 312,00 zł i 234,00 zł).

 

Opłata za wyżywienie wynosi 8,00 zł dziennie.

Brak Komentarzy

Komentowanie niemożliwe

Skomentuj

free vector