Treść Główna strony

Dokumenty do przyjęcia dzięcka

Główny nabór dzieci do Żłobków Miejskich prowadzony jest od czerwca każdego roku, na nowy rok szkolny,
od września danego roku. W pierwszej kolejności na nowy rok szkolny wpisywane są dzieci, które na wniosek rodziców będą kontynuowały uczęszczanie do Żłobka w kolejnym roku szkolnym.
W miarę posiadania wolnych miejsc dzieci przyjmowane są do Żłobków Miejskich przez okres całego roku.

Zapraszamy!

Regulamin pobytu dziecka w żłobku 2021

zał 1. karta zgłoszenia dziecka do ŻM 2021

zał 2. karta Informacyjna o dziecku 2021

zał 3. upoważnienie do odbierania dziecka 2021

zał 4. zaświadczenie lekarskie 2021

zał 5. umowa 2021

zał 6. oświadczenie o miejscu zamieszkania 2021

zał 7. wniosek o ulgę 2021

zał 8. RODO 2021

zał 9. rezygnacja ze ŻM 2021

zał 10. informacja dla lekarza 2021

zał 6 – polityka ochrony dzieci_wizerunek

DODATKOWO:

zał. 1 deklaracja_rodzica 23.06.2021.

zał. 2 informacja dla rodzica 23.06.2021.