Treść Główna strony

COVID – 19

mobilny_punkt_szczepień_cieszyn

Poniżej załączamy dla Państwa aktualny
Regulamin Funkcjonowania Żłobków Miejskich w Cieszynie w okresie ograniczeń
w działaniu w związku z zapobieganiem COVID-19

stanowiący załącznik  do Zarządzenia Nr 0132.11.2021 Dyrektora Żłobków Miejskich
w Cieszynie z dnia 23 czerwca 2021.

REGULAMIN_COVID_2021

zał. 1 deklaracja rodzica

zał. 2 informacja dla rodzica

zał. 3 wytyczne dla opiekuna

zał. 4 wytyczne dla osób odpowiedzialnych za porządek

zał. 5 procedura na wypadek zachorowania dziecka

zał. 6 procedura na wypadek zachorowania pracownika

zał. 7 procedura czynności higienicznych z udziałem dzieci

zał. 8 procedura przygotowywania i wydawania posiłków oraz karmienia dzieci

zał. 9 procedura mycia i dezynfekcji zabawek 

zał. 10 procedura odpoczynku dzieci

zał. 11 oświadczenie rodzica

zał. 12 plan higieny i dezynfekcji żłobka

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania form opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie od 27 marca 2021 r.
do 16 kwietnia 2021 r. informuję, że zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVII/197/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. rodzicom dzieci, dla których Żłobki są nieczynne przysługuje, na Państwa wniosek ubieganie się o 50% ulgę w opłacie stałej za czas zamknięcia Żłobka.

Wnioski w sprawie zmniejszenia opłaty rozliczać będziemy w opłacie za maj 2021 r.

W naliczeniu odpłatności za kwiecień 2021 nie będziemy uwzględniać odpłatności za żywienie w okresie od 1 do 16 kwietnia 2021 (czas ograniczenia funkcjonowania Żłobków Miejskich w tym miesiącu) i odliczymy koszt posiłków nie wykorzystanych w marcu.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Druk wniosku:

wniosek COVID 19 IV2021

Żłobki Miejskie w Cieszynie wznawiają pracę opiekuńczą z dniem:
13 maja 2020 roku, tj. środa.

Z uwagi na spełnienie wymogów sanitarnych opiekę nad dziećmi można deklarować od godz.: 6:00 do 16:00.

By zapewnić Państwa dziecku możliwie maksymalnie bezpieczne warunki
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , ograniczamy funkcjonowanie Naszych placówek.
Czas pobytu dziecka w żłobku, jak i zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ulegną zmianom w stosunku do dotychczasowych procedur.Proszę zapoznać się z: REGULAMINEM FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W CIESZYNIE, W OKRESIE OGRANICZEŃ W DZIAŁANIU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM COVID-19

 

Poniżej załączamy dla Państwa nowy Regulamin Funkcjonowania Żłobków Miejskich w Cieszynie w okresie ograniczeń w działaniu w związku z zapobieganiem COVID-19 stanowiący załącznik  do Zarządzenia Nr 0132.13.2020 Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie z dnia 6 lipca 2020.
Traci moc Zarządzenie Nr 0132.11.2020 Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie z dnia 8 czerwca 2020 roku.

 

Regulamin COVID wer. 3

zał. 1 deklaracja_rodzica aktualizacja – Złobki Miejskie wer.3

zał. 2 informacja dla rodziców wer.3

zał. 3 wytyczne dla opiekuna wer.3

zał. 4 wytyczne dla osób odpowiedzialnych za porządek wer.3

zał. 5 procedura na wypadek zachorowania dziecka wer.3

zał. 6 procedura na wypadek zachorowania pracownika wer.3

zał. 7 procedura czynności higienicznych z udziałem dzieci wer.3

zał. 8 procedura przygotowywania i wydawania posiłków oraz karmienia dzieci wer.3

zał. 9 procedura mycia i dezynfekcji zabawek wer.3

zał. 10 procedura odpoczynku dzieci wer.3

zał. 11 oświadczenie rodzica wer.3

zał.12 plan higieny i dezynfekcji żłobka wer.3

 

W związku z najnowszymi ustaleniami dotyczącymi otwarcia żłobków publikujemy wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

WYTYCZNE 1WYTYCZNE 2WYTYCZNE 3WYTYCZNE 4

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 29-04

Obniżenie opłaty stałej o 50% w związku z COVID-19

Drodzy Rodzice, Na sesji w dniu 23 kwietnia 2020 r. Rada Miejska Cieszyna przyjęła uchwałę, na mocy której Rodzic będzie miał możliwość wnioskowania o zmniejszenie o połowę opłaty stałej, proporcjonalnie za czas zamknięcia Żłobka z powodu COVID-19. W związku z obowiązującymi procedurami legislacyjnymi uchwała wejdzie w życie 14 dni od dnia jej opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. O fakcie tym będą Państwo poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Żłobków Miejskich, wtedy też będzie można zgodnie z przepisami prawa zmniejszyć Państwa opłatę stałą za czas zamknięcia Żłobków Miejskich z powodu COVID-19.

 Uchwała XIII/137/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

 

Cieszyn, dn. 3 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Znaleźliśmy się dziś w bardzo trudnej sytuacji, jeszcze na początku marca  żyliśmy normalnie, spotykaliśmy się, cieszyliśmy się zbliżającą wiosną i nagle nasz świat się zatrzymał… W pierwszym momencie wielu z nas myślało, że ta narodowa „kwarantanna” dzieci i młodzieży potrwa 2 tygodnie i wszyscy wrócimy do normalności. Pomimo zamknięcia Żłobków poleceniem Wojewody Śląskiego, w marcu nasi pracownicy normalnie przychodzili do pracy. Wykorzystali ten czas na generalne porządki, pranie i dezynfekcję pościeli, zabawek, dywanów, zrobili wszystko by wasze dzieci, po okresie przymusowego zamknięcia żłobków mogły wrócić do czystych, bezpiecznych i kolorowych sal, pod ich serdeczną i profesjonalną opiekę. Niestety, wraz z upływem czasu uświadamialiśmy sobie, że problem nie skończy się tak szybko, a powrót do normalności będzie długi i bolesny. Puste sale naszych Żłobków każdego dnia nam o tym przypominają. Cisza nie oznacza już, że nasze maluchy zmęczone dobrą zabawą mają drzemkę, ale jest bolesnym oczekiwaniem ponownego gwaru, gdy znów będzie normalnie. W chwili obecnej Żłobki są zamknięte, ale cały czas ponosimy koszty związane z utrzymaniem budynków oraz z zatrudnieniem personelu. Nasz zespół to wysoko wykwalifikowana kadra, ale przede wszystkim to osoby które mają do tej specyficznej i wymagającej pracy serce. Mogę śmiało powiedzieć, że do pracy z małymi dziećmi trzeba mieć powołanie i te dziewczyny naprawdę je mają . Brak wpłat z tytułu opłaty stałej za pobyt spowoduje dla nas utratę płynności finansowej i zmusi nas do redukcji zatrudnienia a tym samym ograniczenia ilości dostępnych miejsc. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o utrzymanie dokonywania wpłat opłaty stałej, żebyśmy razem mogli przetrwać ten trudny czas i po zakończeniu narodowej kwarantanny spotkać się w komplecie w Żłobkach Miejskich. Mamy świadomość, że również Państwo w obecnym czasie mogliście znaleźć się w szczególnie trudnej sytuacji. Osoby objęte wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie mogą nadal ubiegać się o całkowite zwolnienie z opłaty stałej na podstawie zaświadczenia wydanego przez Ośrodek.

                                                                                               Dyrektor Żłobków Miejskich

                                                                                               Ariana Krukowska – Stuchlik