Badanie satysfakcji klienta

Badanie ankietowe, do udziału w którym Państwa zapraszamy, pomoże nam poznać Państwa opinie
o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego wraz z jego jednostkami oraz zgromadzić informacje i propozycje zmian w obsłudze klientów. Wypełnienie ankiety zajmuje około 10-15 minut.

BADANIE ANKIETOWE

satysfakcja klienta

free vector