Treść Główna strony

O nas

W skład jednostki budżetowej ŻŁOBKI MIEJSKIE W CIESZYNIE wchodzą 2 żłobki:

- Żłobek Nr 1 przy ul. Ks. Trzanowskiego 2 tel.: (33) 852 26 09 – dojazd autobusami linii 5,21,22 (osiedle ZOR)
- Żłobek Nr 2 przy ul. St. Moniuszki 13, tel.: (33) 851 13 50 – dojazd autobusami linii: 21, 40 (osiedle LIBURNIA)


ŻŁOBKI OTWARTE SĄ PRZEZ CAŁY ROK  KALENDARZOWY.

Zapisu dziecka do żłobka można dokonać przez cały rok w siedzibie Żłobków Miejskich w Cieszynie przy ul. St. Moniuszki 13,
tel.: (33) 851 13 50,  515 516 150 w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Oba żłobki są czynne od 5.30. – 16.30.

Żłobki Miejskie w Cieszynie działają na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. , poz. 75 ),  Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 listopada 2019 w w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat, a także wewnętrznych Regulaminów i Procedur regulujących opiekę nad dzieckiem w żłobku.

Żłobki Miejskie oferują fachową opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem psychologicznym dzieci czuwają dyplomowane opiekunki posiadające kwalifikacje nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, a także pielęgniarki i opiekunki dziecięce. Celem żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka w oparciu o jego indywidualne potrzeby. Otwieramy się dla Was, przyjmujemy dzieci z różnymi dysfunkcjami, ponieważ nasze żłobki są placówkami integracyjnymi.

W żłobku prowadzone są działania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka poprzez prowadzenie zajęć zabawowych   z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. W szczególności żłobek rozwija samodzielność dziecka, wyrabia właściwe nawyki higieny osobistej, kształtuje umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i uczy właściwych zachowań społecznych. Dla dzieci prowadzone są zajęcia dydaktyczne – słuchanie muzyki i bajek, śpiewanie piosenek, nauka wierszyków i przygotowanie krótkich przedstawień oraz zajęcia plastyczne. Organizowane są również okolicznościowe imprezy z przedstawieniami, takie jak Mik0łaj, Dzień Babci i Dziadka, Mini-pikniki w połączeniu z dniem Dziecka oraz Matki i Ojca.

Obiekty mają duże ogrody z placami zabaw dla najmłodszych i starszych dzieci. Sale zabaw są tak zorganizowane, aby były bezpieczne i przyjazne dzieciom. Wyposażenie, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb dzieci,  pozwalają na bezpieczną zabawę oraz wszechstronny rozwój dzieci.

Żłobek zapewnia dostosowane do wieku dziecka racjonalne wyżywienie zawierające niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi. Posiłki są przygotowywane na bieżąco w placówce. Dzieci spożywają posiłki zaraz po ich przygotowaniu. Produkty do posiłków kupujemy w miarę możliwości ekologiczne i nieprzetwarzane. Posiłki są urozmaicone, aby dzieci mogły poznać różne smaki.