Treść Główna strony

Zapisy

Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym–4 rok życia.

IMG_9104

Obowiązującymi dokumentami warunkującymi przyjęcie dziecka do żłobka są:

* karta zgłoszenia dziecka/ zał. 1

 * karta informacyjna o dziecku/ zał. 2

 * upoważnienie do odbioru dziecka/ zał. 3 wraz ze zgodami osób upoważnionych

 * zaświadczenie lekarza rodzinnego,pediatry o stanie zdrowia dziecka/ zał. 4

 * umowa dotycząca opieki w żłobku- 2 egzemplarze/ zał. 5

 * informacja RODO/ zał. 8

 * oświadczenie o miejscu zamieszkania/ zał. 9

 * wniosek o przyznanie ulg/ zał. 10

Regulamin pobytu dziecka w żłobku 2020.07

zał 1 Karta zgłoszeniowa 2020.07

zał 2 Karta Informacyjna 2020.07

zał 3 upoważnienie do odbierania dziecka 2020.07

zał 4 zaświadczenie lekarskie 2020.07

zał 5 umowa 2020.07

zał 8 informacja RODO 2020.07

zał 9 informacja o miejscu zamieszkania 2020.07

zał 10 wniosek o przyznanie ulg 2020.07

 

  * zgoda na rejestrację wizerunku/ zał. 6 Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Polityka ochrony dzieci – Żłobek Cieszyn_ lipiec 2018

zał 6 – Polityka ochrony dzieci_wizerunek

 

Z uwagi na spełnienie wymogów sanitarnych proszę zapoznać się z: REGULAMINEM FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W CIESZYNIE,
W OKRESIE OGRANICZEŃ W DZIAŁANIU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM COVID-19, oraz do dokumentów do przyjęcia, dołączyć poniższe załączniki.

Regulamin COVID wer. 3

zał 1 deklaracja_rodzica aktualizacja – Złobki Miejskie wer.3

zał 2 Informacja dla rodziców wer.3

 

 

Zapisu dziecka do żłobka można dokonać  przez cały rok w siedzibie Żłobków Miejskich w Cieszynie :
ul. Moniuszki 13
tel.:   (33) 851 13 50,  515 516 042, 515 516 150
w godz.  od 7.00 do 15.00 .