Zapisy

Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym–4 rok życia.

Obowiązującymi dokumentami warunkującymi przyjęcie dziecka do żłobka są:

  • IMG_1774

  • karta zgłoszenia dziecka,

  • karta informacyjna o dziecku i upoważnienie osób do odbioru dziecka,

  • upoważnienie do odbierania dziecka ze żłobka

  • zaświadczenie lekarza rodzinnego/pediatry o stanie zdrowia dziecka,

  • umowa dotycząca opieki w żłobku- 2 egzemplarze

  • oświadczenie o miejscu zamieszkania

zał 1 karta zgłoszeniowa

zał 2 karta Informacyjna

zał 3 upoważnienie do odbierania dziecka

zał 4 zaświadczenie lekarskie

zał. 5 umowa_zlobki_2019

zał 6 rezygnacja

zał 7 Informacja dla lekarza

zał 8 informacja RODO

oświadczenie o miejscu zamieszkania

 

Zapisu dziecka do żłobka można dokonać  przez cały rok w siedzibie Żłobków Miejskich w Cieszynie :
ul. Moniuszki 13
tel.:   (33) 851 13 50,  515 516 042, 515 516 150
w godz.  od 7.00 do 15.00 .

free vector