Treść Główna strony

Chore dziecko

 

 

Każdemu z nas zależy na tym aby Państwa pociechy  były w żłobku zdrowe i szczęśliwe. W związku z tym bardzo prosimy Rodziców o przestrzeganie kilku zasad.

Nie przyprowadzajcie do żłobka chorych dzieci! Lepiej zatrzymać  dziecko przez kilka dni w domu niż przyprowadzać je do placówki chore, co może wpłynąć na pogorszenie jego stanu zdrowia, ale też spowodować zarażenie innych dzieci i tym samym sprawienie kłopotów kolejnym Rodzicom.

W przypadku wystąpienia u przebywającego w żłobku dziecka wyraźnych objawów chorobowych, natychmiast zawiadamiamy o zaistniałej sytuacji. Wtedy jak najszybciej odbierzcie malca ze żłobka, gdyż żłobek nie ma możliwości podania żadnych leków, a szybka interwencja ma duże znaczenie.

Wszystkie choroby zakaźne stwierdzone u dziecka zgłaszajcie opiekunkom lub dyrekcji. Dzięki temu będziemy mogli zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby i zwrócimy uwagę innych Rodziców na charakterystyczne objawy , które mogą wystąpić u ich pociech.

 

 

Koniecznie zgłaszajcie opiekunkom wszystkie urazy, do których doszło w domu, nawet jeśli miało to miejsce kilka dni przed przyjściem do placówki. Objawy po urazach głowy (nudności, zawroty głowy, utrata świadomości) mogą wystąpić nawet do kilku dni po urazie i opiekunowie muszą wiedzieć co dzieje się z dzieckiem, aby prawidłowo zareagować.

Nie bójcie się zwrócić uwagę innym Rodzicom, gdy zaobserwujecie w szatni, że ich dziecko jest wyraźnie chore (np. brzydko kaszle). Dzięki temu zapobiegniecie zarażaniu się dzieci.