Treść Główna strony

Plan Dnia

 

PLAN DNIA

 

5.30  -   7.55  -  przyjmowanie dzieci do żłobka – zabawy indywidualne

7.50  -   8.00 -  przygotowanie dzieci do śniadania

8.00  -   8.30 -  śniadanie

8.30  -   8.45 -  toaleta

8.45   -  9.30 -  zabawy zorganizowane i planowane  zajęcia edukacyjno-wychowawcze

9.30  -   9.45 -  II śniadanie

9.45  – 10.50 -  zabawy i zajęcia dydaktyczne

10.50  – 11.00  -  przygotowanie dzieci do obiadu

11.00  – 11.30 -  obiad

11.30  – 12.00 -  toaleta i przygotowanie  dzieci do odpoczynku

12.00  – 13.45 -  odpoczynek na leżakach

13.45  – 14.00 -  przygotowanie dzieci do podwieczorku

14.00  – 14.30 -  podwieczorek

14.30  – 14.45 -  toaleta

14.45  – 16.30 -  odbieranie dzieci przez opiekunów, czas zabaw dowolnych