Treść Główna strony

MALUCH +

plakat_DZBP

Program „Maluch Plus” skierowany jest do osób prywatnych oraz samorządów.
Środki pochodzące z rządowego programu mogą otrzymać zarówno osoby prywatne, jak i jednostki samorządu terytorialnego. Pieniądze można wykorzystać na stworzenie nowych oraz dofinansowanie istniejących już placówek opiekuńczych dla dzieci do 3. roku życia.